DERBYMED PUDER-SPRAY 200ml

79,99 zł
Brutto

Do pielęgnacji skóry

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

 

Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

 

Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

Zastosowanie: Wspomaganie regeneracji silnie obciążonych partii skóry, do łagodzenia swędzących, napiętych i wilgotnych podrażnień skóry.
Wskazówki dotyczące stosowania: Przed zastosowaniem silnie wstrząsnąć, do momentu, gdy stalowa kulka swobodnie porusza się w środowisku pudru. Zmienione partie skóry ostrożnie oczyścić i pokrywać 2 – 3 razy dziennie z odległości 10 – 20 cm. Środki ostrożności: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności i oszołomienia. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera karwakrol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Usuwanie zawartości pojemnika zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi przepisami.
Zawiera: węglowodory, C6, izoalkany, < 5 % nheksan.
Skład: Tlenek cynku, stearynian wapnia, olejek z oregano, olejek rumiankowy, olejek z arniki, olejek z drzewa herbacianego, olejek nagietkowy. Gaz nośny: Propan-butan.
Przechowywanie: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Przechowywać w temperaturze 15 °C – 30 °C. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Specyficzne odnośniki