ALUMI-SPRAY 200ml

24,00 zł
Brutto

Do ochrony i pielęgnacji skóry

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

 

Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

 

Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

Zastosowanie: Do pielęgnacji nieowłosionej powierzchni skóry zwierząt. Spray tworzy na skórze elastyczną i oddychającą powłokę, która chroni przed zabrudzeniem oraz szkodliwym wpływem środowiska.
Wskazówki dotyczące stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować w pomieszczeniach bez przeciągów. Nanosić na powierzchnię skóry przez 1-2 sekundy z odległości 20 cm. W razie potrzeby powtórzyć aplikację preparatu.
Środki ostrożności: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. W przypadku utrzymywania sią działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed kontaktem z oczami! W razie przypadkowego naniesienia preparatu należy wytrzeć dane miejsce. Po wysuszeniu należy przemyć skórę acetonem lub 70% alkoholem. Może spowodować senność lub zawroty głowy. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłączenie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Skład: Aluminium koloidalne, aceton, 2-propanol. Gaz nośny: Propan-butan.

Specyficzne odnośniki